บริการ ซ่อมแอร์
ซ่อมแอร์ขอนแก่น ซ่อมแอร์ช่างอ๋อ ซ่อมแอร์น้ำหยด

ค่าบริการซ่อมแอร์เบื้องต้น

ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามขนาดBTU ยี่ห้อรุ่นและอะไหล่ซ่อมแนะนำให้ช่างเข้าสำรวจหน้างานเพื่อตรวจสอบและเสนอราคาที่แน่ชัด

เปลี่ยนอะไหล่(ติดต่อสอบถามราคาเพิ่มเติม)

เปลี่ยนมอเตอร์คอยล์เย็น

เปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน

เปลี่ยนใบพัดลมคอยล์เย็น

เปลี่ยนใบพัดลมคอยล์ร้อน

เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์

เปลี่ยนสายหัวหลักคอมเพรสเซอร์

เปลี่ยนเบรกเกอร์/ หรือลูกเซอร์กิส

เปลี่ยนรีโมทแบบไร้สาย

เปลี่ยนรูมเทอร์โบแบบมีสาย

เปลี่ยนโครงระบายความร้อน

เปลี่ยนแค็บรันคาปาซิเตอร์/แค็บสตาร์ทคาปาซิเตอร์/แค็บสตาร์ทคาปาซิเตอร์/รีเลย์/แม็คเนติกคอนแทรกเตอร์/ไทม์เมอร์/โอเวอร์โหลด

 

ค่าบริการซ่อมแอร์รั่ว– เติมน้ำยาแอร์ เต็มระบบ

ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามขนาดBTU ยี่ห้อ รุ่น และอะไหล่ซ่อม

แนะนำให้ช่างเข้าสำรวจหน้างานเพื่อนตรวจสอบและเสนอราคาที่แน่ชัด

ขนาดBTU (ติดต่อสอบถามราคาเพิ่มเติม)                         

9,000-18,000 BTU

18,001-28,000 BTU

28,001-38,000 BTU

38,001-48,000 BTU

48,001-60,000 BTU

การรับประกัน

         แอร์รั่วเติมน้ำยา รับประกัน 180 วัน

         เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ รับประกัน 30วัน

         เปลี่ยนอุปกรณ์อื่นๆ รับประกัน 1 ปี

 

 เงื่อนไขการให้บริการ

รบกวนลูกค้าแจ้งกับนิติทางคอนโดฯหรือโครงการบ้านล่วงหน้า ว่าจะมีช่างเข้าไปในวันเวลาที่จองโดยเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อสะดวกในการให้บริการ

โดยค่าตรวจสอบไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดในค่าซ่อมได้

**เพื่อการซ่อมและแก้ปัญหาที่ตรงจุดช่างจึงจะเข้าตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหาก่อนโดยช่างจะเสนอราคาให้ลูกค้าตัดสินใจก่อนซ่อม 

 

 ปัญหาเครื่องปรับอากาศที่ต้องได้รับการซ่อมแซม

สาเหตุน้ำแอร์รั่ว

-เกิดจากถาดหรือท่อทิ้งน้ำนั้นตัน ทำให้น้ำที่เกิดจากกระบวนการฟอกอากาศไม่สามารถระบายออกไปได้ จึงล้นและไหลย้อนกลับมากลายเป็นน้ำที่หยดซึมมาจากตัวแอร์ในที่สุด

-ถาดคอยล์ด้านหลังของแผงคีบแอร์นั้นเกิดตันและทำให้เกิดมีหยดน้ำเกาะอยู่นอกตัวแอร์

-ถาดน้ำทิ้งเกิดการชำรุด เช่นหลุด หรือแตก

-การเดินท่อภายในของช่างนั้นไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้หุ้มท่อไม่ได้มาตรฐานและเกิดหยดน้ำเกาะรอบๆ ตัวจนหยดออกมานอกตัวแอร์ได้ในที่สุด

 

 

ปัญหาคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ

 

-ความดันในระบบของคอมเพรสเซอร์ มีสูงมากเกินไป

-ความสกปรกภายในตัวคอมเพรสเซอร์

-ตัวคอมเพรสเซอร์ร้อนเกินไป


อาการเสียอื่นๆ

 -คอมเพรสเซอร์ทำงานแต่โอเวอร์โหลดตัด

-เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน

-คอมเพรสเซอร์ไม่ออกตัวและไม่มีเสียง

-คอมเพรสเซอร์ทำงาน มีเสียง

-คอมเพรสเซอร์มีเสียงดัง

-คอมเพรสเซอร์ เดิน ๆ หยุด ๆ

-คอมเพรสเซอร์ เดินตลอดเวลา

-อุณหภูมิสูงเกินไป

-สตาร์ทคาปาซิเตอร์เสียช็อต หรือ ระเบิด

เงื่อนไขการให้บริการ

✅ แนะนำให้ลูกค้าจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

✅ ไม่ครอบคลุมกรณีที่คอมเพรสเซอร์อยู่ด้านนอกอาคารหรือจุดที่มีความเสี่ยงก่อให้เกิดอันตราย

✅ การล้างแอร์ไม่รวมน้ำยาแอร์ที่ขาดและอุปกรณ์ที่เสียหรือชำรุด

⚠️หมายเหตุ

⚠️ คอนโด/อพาร์ทเม้นอาจต้องได้รับการอนุญาตจากนิติบุคคลก่อน รวมไปถึงบางที่ไม่สามารถขึ้นตึกหลัง 5 โมงเย็นได้

⚠️ หากผู้ให้บริการเดินทางไปถึงแล้วลูกค้ายกเลิกบริการ ลูกค้าจะต้องจ่ายค่าเดินทางให้กับผู้ให้บริการ 200 บาท

⚠️ อาจจำเป็นต้องมีการใช้ห้องน้ำหรือบริเวณซักล้างเพื่อล้างคราบสิ่งสกปรกระหว่างดำเนินการล้างแอร์

???? หากแอร์เกิดความขัดข้องหรือปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นหลังจากผู้ให้บริการทำการล้างแอร์เสร็จภายในระยะเวลา 15-30 วัน ลูกค้าสามารถแจ้งปัญหาดังกล่าวให้ผู้ให้บริการรับทราบได้ทันทีแอร์ช่างอ๋อ โทร.082-6422539 หรือ 094-1824287

ผลงานที่ผ่านมา
รายละเอียด เกี่ยวกับ เงื่อนไขการให้บริการ