บริการ ซ่อมแอร์
ซ่อมแอร์ขอนแก่น ซ่อมแอร์ช่างอ๋อ ซ่อมแอร์น้ำหยด

ค่าบริการซ่อมแอร์เบื้องต้น

ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามขนาดBTU ยี่ห้อรุ่นและอะไหล่ซ่อมแนะนำให้ช่างเข้าสำรวจหน้างานเพื่อตรวจสอบและเสนอราคาที่แน่ชัด


เปลี่ยนอะไหล่
ราคา
เปลี่ยนมอเตอร์คอยล์เย็น

เปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน

เปลี่ยนใบพัดลมคอยล์เย็น

เปลี่ยนใบพัดลมคอยล์ร้อน

เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์

เปลี่ยนสายหัวหลักคอมเพรสเซอร์

เปลี่ยนเบรกเกอร์

เปลี่ยนเซนเซอร์อุณหภูมิ

เปลี่ยนแผงวงจรควบคุม

เปลี่ยนชุดถาดรองน้ำทิ้ง (เฉพาะรุ่น)
เปลี่ยนแค็บรันคาปาซิเตอร์/แค็บสตาร์ทคาปาซิเตอร์/รีเลย์/แม็คเนติกคอนแทรกเตอร์/ไทม์เมอร์


3EB455E6-F133-4254-ABD3-04C83A1ED2C6.jpeg


EF68149F-6335-41B9-8D94-AE0E082B5058.jpeg

ค่าบริการซ่อมแอร์รั่ว– เติมน้ำยาแอร์ เต็มระบบ

ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามขนาดBTU ยี่ห้อ รุ่น และอะไหล่ซ่อม

แนะนำให้ช่างเข้าสำรวจหน้างานเพื่อนตรวจสอบและเสนอราคาที่แน่ชัด

ขนาดBTU 
ราคา
9,000-18,000 BTU
18,001-28,000 BTU

28,001-38,000 BTU

38,001-48,000 BTU

48,001-60,000 BTU

                         

การรับประกัน ????????

- งานซ่อมแอร์รั่ว รับประกับงานซ่อม 90 วัน หากเกิดอาการ/รั่วจุดซ้ำ เคลมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 

     

AFCE7E97-5891-49A3-87CB-F31583E0BE9B.jpeg 

⚠️เงื่อนไขการให้บริการ

⚠️ คอนโด/อพาร์ทเม้นอาจต้องได้รับการอนุญาตจากนิติบุคคลก่อน รบกวนลูกค้าแจ้งกับนิติทางคอนโดฯหรือโครงการบ้านล่วงหน้า หากมีการนัดคิวช่างโดยเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อสะดวกในการให้บริการ

⚠️ หากผู้ให้บริการเดินทางไปถึงแล้วลูกค้ายกเลิกบริการ / ไม่สามารถติดต่อได้ ลูกค้าจะต้องจ่ายค่าเดินทางให้กับผู้ให้บริการ 200 บาท

⚠️ เพื่อการซ่อมและแก้ปัญหาที่ตรงจุด ช่างมีความจำเป็นต้องเข้าตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหาก่อน โดยช่างจะเสนอราคาให้ลูกค้าทราบก่อนดำเนินการซ่อม 

⚠️ หากลูกค้ายังไม่ดำเนินการ จะมีค่าตรวจเช็ค 300 - 500 บาท ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างาน 

 

ปัญหาเครื่องปรับอากาศที่ต้องได้รับการซ่อมแซม ????


สาเหตุหลักของปัญหาน้ำแอร์รั่ว/น้ำแอร์หยด 


41E490FC-A4DB-4077-B941-3906D34D232E.jpeg


✅ เกิดจากถาดหรือท่อทิ้งน้ำนั้นตัน ทำให้น้ำที่เกิดจากกระบวนการฟอกอากาศไม่สามารถระบายออกไปได้ จึงล้นและไหลย้อนกลับมากลายเป็นน้ำที่หยดซึมมาจากตัวแอร์ในที่สุด

✅ ถาดคอยล์ด้านหลังของแผงคีบแอร์นั้นเกิดตันและทำให้เกิดมีหยดน้ำเกาะอยู่นอกตัวแอร์

✅ ถาดน้ำทิ้งเกิดการชำรุด เช่น หลุด หรือแตก

✅ การเดินท่อภายในของช่างนั้นไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้หุ้มท่อไม่ได้มาตรฐานและเกิดหยดน้ำเกาะรอบๆ ตัวจนหยดออกมานอกตัวแอร์ได้ในที่สุด

 

 

ปัญหาคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ ????


✅ความดันในระบบของคอมเพรสเซอร์ มีสูงมากเกินไป

✅ความสกปรกภายในตัวคอมเพรสเซอร์

✅ตัวคอมเพรสเซอร์ร้อนเกินไป


6413CC79-C06B-4EA1-A01F-9EF49A45BBE3.jpeg

อาการเสียอื่นๆ

✅ คอมเพรสเซอร์ทำงานแต่โอเวอร์โหลดตัด

✅ เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน

✅คอมเพรสเซอร์ไม่ออกตัวและไม่มีเสียง

✅คอมเพรสเซอร์ทำงาน มีเสียง

✅คอมเพรสเซอร์มีเสียงดัง

✅คอมเพรสเซอร์ เดิน ๆ หยุด ๆ

✅คอมเพรสเซอร์ เดินตลอดเวลา

✅อุณหภูมิสูงเกินไป

✅สตาร์ทคาปาซิเตอร์เสียช็อต หรือ ระเบิด

91F06701-547A-4756-8F93-A9FD7EEB211C.jpeg

เงื่อนไขการให้บริการ

✅ แนะนำให้ลูกค้าจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1-3 วัน

✅ ไม่ครอบคลุมกรณีที่คอมเพรสเซอร์อยู่ด้านนอกอาคารหรือจุดที่มีความเสี่ยงก่อให้เกิดอันตราย

✅ การล้างแอร์ไม่รวมน้ำยาแอร์ที่ขาดและอุปกรณ์ที่เสียหรือชำรุด

⚠️หมายเหตุ

⚠️ คอนโด/อพาร์ทเม้นอาจต้องได้รับการอนุญาตจากนิติบุคคลก่อน รวมไปถึงบางที่ไม่สามารถขึ้นตึกหลัง 5 โมงเย็นได้

⚠️ หากผู้ให้บริการเดินทางไปถึงแล้วลูกค้ายกเลิกบริการ ลูกค้าจะต้องจ่ายค่าเดินทางให้กับผู้ให้บริการ 200 บาท

⚠️ อาจจำเป็นต้องมีการใช้ห้องน้ำหรือบริเวณซักล้างเพื่อล้างคราบสิ่งสกปรกระหว่างดำเนินการล้างแอร์

???? หากแอร์เกิดความขัดข้องหรือปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นหลังจากผู้ให้บริการทำการล้างแอร์เสร็จภายในระยะเวลา 15-30 วัน ลูกค้าสามารถแจ้งปัญหาดังกล่าวให้ผู้ให้บริการรับทราบได้ทันทีแอร์ช่างอ๋อ โทร.082-6422539 หรือ 094-1824287

ผลงานที่ผ่านมา